Stöd för implementering

Vit pil mot höger på blå tegelvägg

Här beskrivs arbetet med att utveckla stöd för implementeringen av estetiska lärprocesser inom kurser på lärarutbildningen.

Implementering av estetiska lärprocesser 

Implementeringen av estetiska lärprocesser på kurser inom lärarutbildningen sker
i samarbete med programansvariga, kursansvariga och lärare inom lärarutbildningen på Örebro universitet.

Pågående implementering

Syftet med implementeringen är att öka närvaron av estetiska lärprocesser inom
lärarutbildningen. Detta görs genom ett kontinuerligt arbete med att utveckla kursplaner och pedagogik inom utbildningen.