Stöd för undervisning

Bokhylla med böcker

Här beskrivs arbetet med att utveckla stöd för undervisning i och om estetiska lärprocesser inom lärarutbildningen. Just nu pågår ett arbete med att skapa en litteraturöversikt som stödmaterial för kurser inom lärarprogrammen.

Litteraturöversikt om estetiska lärprocesser

Nu pågår ett arbete med att ta fram stödmaterial för undervisning om estetiska lärprocesser inom lärarprogrammen. Syftet med är att skapa en översikt över forsknings- och undervisningsmaterial om estetiska lärprocesser. Denna översikt kan komma till nytta i kurser där estetiska lärprocesser finns med som kursmål. Översikten har en forskningsdel och en metodlitteraturdel. Dessutom finns en tematisk lista med lästips som relaterar till ämne eller tillämpningsområde.

Litteraturöversikten beräknas vara färdig under våren 2022. I samband med att den publiceras genomförs också någon form av evenemang med exempelvis föreläsning och panelsamtal om estetiska lärprocesser. Det samtalet kommer att spelas in och göras tillgängligt på Kaltura som en möjlighet till pedagogisk fortbildning.