Tidsplan och aktiviteter

Tre gula post-it-lappar på rad med blå färgpenna under

Här kan du se tidsplanen över vilka aktiviteter som planeras inom delprojektet Estetiska lärprocesser.

Tidsplan och aktiviteter

Våren 2021

 • Planering och genomförande av fokusgruppssamtal
 • Arbete med litteraturöversikt
 • Dialog med programansvariga och kursansvariga om implementering
  av estetiska lärprocesser

Hösten 2021

 • Arbete med litteraturöversikt
 • Sammanställning av gemensam grund för estetiska lärprocesser

Våren 2022

 • Publicering av litteraturöversikt och sammanställning av gemensam grund
  för estetiska lärprocesser
 • Avslutande aktivitet som presenterar delprojektets resultat och publikationer

Att sikta vidare

En framtida utmaning är att hålla estetiska lärprocesser levande och samlade som en del av lärarutbildningen över tid. För att öka möjligheten att implementeringen av estetiska lärprocesser kvarstår oavsett vilka lärare som undervisar, finns litteraturöversikten och den gemensamma grunden som ett stöd för undervisningen.

Fristående kurs

En möjlig väg vidare efter delprojektets avslutande våren 2022 är att med avstamp i
genomförda aktiviteter och publikationer sikta mot att skapa en fristående kurs inriktad mot estetiska lärprocesser inom lärarutbildningen. Syftet med den fristående kursen är att fördjupa kunnandet om lärprocesser som pedagogiskt fält på Örebro universitet. Kursen ska också bidra till att hålla estetiska lärprocesser levande som ett utbildnings- och forskningsområde på universitetet.

Målgruppen för kursen är än så länge flexibel: Lärare på universitetet som
vill fortbilda sig? Studenter som vill fördjupa sig? Planerna är fortfarande på idéstadiet och det krävs flera faser innan kursen kan bli verklighet:

1. Undersöka intresse och behov för en sådan kurs samt hur den kan och bör utformas. 
2. Undersöka vilka resurser som finns och behövs för att genomföra kursen.
3. Göra en konkret kursplanering i samarbete med lärare och enhetschef.