Lärarutbildningens alumnvecka 2020

I november 2020 var det preminär för lärarutbildningens alumnvecka. Det blev en vecka fylld av yrkesverksamma lärares erfarenheter och tips till nyligen utexaminerade lärare paketerade tematiskt och presenterade digitalt.

Måndag: tema planering
Att planera för sitt uppdrag är ibland mer komplext än man först kan ana. Det man gör som lärare ska ju hänga ihop med det man ska göra om en månad och senare. Dessutom ska upplägget anpassas efter gruppen man planerar för. Var börjar man och vilka faktorer gör att man kanske måste justera upplägget allt eftersom? Hur vet man om det blev bra?

Tisdag: tema hållbart arbetsklimat
Som lärare kan yrkeslivet präglas av stressiga perioder och arbetstyngda veckor. Hur gör man för att orka i dag, i morgon, nästa vecka och hela vägen till semestern? Det finns många faktorer att skruva på och vi hoppas att materialet nedan kan få dig att känna dig stärkt eller ge dig inspiration till att skapa ett hållbart klimat för dig själv och de som finns nära dig i yrkeslivet.

Onsdag: tema professionella relationer
Att vara yrkesverksam inom skola innebär att ha många relationer. Vad är kärnan i att ha professionella relationer? Hur är jag professionell utan att bli ytlig? Hur är jag mig själv utan att bli för privat?

Torsdag: tema konflikthantering
Att hantera konflikter kan göras på många olika sätt. Vad är en konflikt egentligen? Hur kan jag jobba förebyggande? Hur gör jag om jag själv är involverad i en konflikt?

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) bjuder in till didaktiska nätverksträffar samt till målgruppen förskollärare (och andra intressenter) en digital föreläsning av Karin Alnervik på temat Våga ta pedagogiskt ledarskap (2020, 44 min).

 

Allt material ligger tillgängligt här tills vidare.

Kommentarer