Guldkant för pedagoger

bok

Inspirerande material för nutida och framtida pedagoger

Under läsåret 2020/2021 genomfördes två satsningar inom Framtidens lärarutbildning utifrån lärarstudenters önskemål och behov.  Syftet är att bidra till inspirerande fortbildning för blivande lärare och förskollärare samt till yrkesverksamma pedagoger. 

Som ett resultat av dessa satsningar har vi nu samlat en resursbank med material i tio olika teman. Under varje tema finner du tips på läsning och lyssning för att fördjupa dig i temat, det finns intervjufilmer med yrkesverksamma samt dilemman att diskutera med dina kollegor eller kurskamrater.

Perfekt fortbildning som du kan använda på den nivå som passar dig just nu! 

Lärarens guldkant