TEMA: Internationalisering

Bild på jordglob med texten internationalisering

Internationalisering handlar om både akademisk och personlig utveckling genom utbyten mellan olika individer och kulturer. Ofta är internationella utbyten i fokus, men en lika stor del av internationalisering handlar om att arbeta med interkulturella processer i den mångkulturella arena som skolan idag utgör.

Vilka möjligheter finns det med internationalisering? Hur gör jag rent praktiskt om jag vill arrangera ett meningsfullt och respektfullt utbyte mellan individer och kulturer? Hur hanterar jag fördomar, både mina egna och andras och hur viktigt är det med nyfikenhet?

bild på mikrofon

Intressanta intervjuer och givande samtal

Hur fungerar internationalisering och interkulturalitet i praktiken? Här finner du intervjuer och panelsamtal med yrkesverksamma lärare, lärarutbildare och alumner.

bild på rubiks kub

Utmaningar och dilemman

I skolans värld finns utmaningar och dilemman. Fundera på egen hand över moral och gränser eller slut upp med några kollegor eller kurskamrater över en kopp kaffe för en intressant diskussion.

Foto på en hög med böcker

Skönlitterära tips för lärarrollen

Söker du nya perspektiv? Här finner du förslag på skönlitterära böcker om skolan, vissa utifrån ett elevperspektiv, andra utifrån lärarrollen. Läs och berika dig på egen hand eller skapa en reflekterande bokcirkel.

Bild på hörlurar

Vad säger andra på temat?

Det finns mycket skrivet om det som händer i skolan. Här finns fördjupningsmaterial med fokus på internatio-nalisering samlat; poddar, filmklipp, forskning - allt för att du ska få en bred bas som kompletterar kurslitteraturen.

Under läsåret 2020/2021 genomfördes satsningar inom Framtidens lärarutbildning utifrån lärarstudenters önskemål och behov.  Syftet är att bidra till inspirerande fortbildning för blivande lärare och förskollärare samt till yrkesverksamma pedagoger.