Grund- och gymnasieskola - praktiknära forskning

Utifrån regeringsuppdraget ULF (Utveckling, Lärande och Forskning) har Örebro universitet genom sin satsning på Framtidens Lärarutbildning beslutat att satsa på praktiknära forskningsprojekt i grundskolan och gymnasiet. I ett inledande skede vill man bygga upp vägar för samverkan mellan skolhuvudmän och universitetet kring forskning som kommer ur skolornas och forskarnas gemensamma intressen och upplevda behov.

Praktiknära forskningsprojekt vårterminen 2020

 • Saltängsskolan och Centralskolan - Laxå kommun

  På två av skolorna i Laxå kommun pågår under 2020 och 2021 ett projekt som både är verksamhetsutveckling och forskning. I syfte att utveckla verksamheten arbetar lärarna i lärargrupper där målet är att utveckla undervisningen med hjälp av en modell för kollegialt lärande som utvecklats i ett tidigare forskningsprojekt där forskare på universitetet samarbetade med en skola i Örebro kommun. Sex lärare leder olika grupper av lärare som träffas regelbundet för att först identifiera något i undervisningen som man vill utveckla och sedan arbeta för att komma framåt och utveckla sin undervisning. De sex lärarna går samtidigt kursen Att leda lärares kollegiala lärprocesser på universitetet med målet att utvecklas i sina roller som ledare för det kollegiala arbetet. Tillsammans med forskaren Erik Andersson undersöker dessa sex lärare samtidigt utmaningar som det kollegiala arbetet innehåller. Detta forskningsprojekt har som syfte att identifiera utmaningar som lärledare kan ställas inför och utveckla verktyg för att möta dem. Kunskap om vilket stöd ledare för kollegiala lärprocesser kan behöva är viktigt för både skolverksamhet och forskning om kollegiala lärprocesser

 • Olaus Petriskolan – Örebro kommun

  På Olaus Petriskolan har ett verksamhetsutvecklingsprojekt påbörjats där fokus ligger på kollegiala lärprocesser. Tre lärare på skolan deltar i universitetskursen Att leda lärares kollegiala lärprocesser med målet att utvecklas i sina roller som ledare för det kollegiala arbetet. I regelbundna träffar ska grupper av lärare utveckla sin undervisning med hjälp av en modell för kollegialt lärande som utvecklats i ett tidigare forskningsprojekt där forskare på universitetet samarbetade med en skola i Örebro kommun. I samband med projektet arbetar de två forskarna Marcus Sundhäll och Karin Rudsberg tillsammans med lärarna med att som en del av modellen för kollegialt lärande utforska olika sätt för lärare att dokumentera och granska sin egen undervisning. Forskningens syfte är att skapa ny kunskap om olika sätt att undersöka den egna undervisningen när målet är att genom kollegialt arbete utveckla den.

 • Klockarhagsskolan – Hällefors kommun

  På Klockarhagsskolan i Hällefors ligger man i startgroparna för ett verksamhetsutvecklingsprojekt där man vill använda kollegialt arbete för att utveckla undervisningen i matematik. Man planerar att använda en modell för kollegialt lärande som utvecklats i ett tidigare forskningsprojekt där forskare på universitetet samarbetade med en skola i Örebro kommun. En av lärarna på Klockarhagsskolan deltar i universitetskursen Att leda lärares kollegiala lärprocesser med målet att utvecklas i sin roll som ledare för det kollegiala arbetet. Arbetet kommer att starta hösten 2020 och då kommer lärarna tillsammans med forskarstudenten Frida Harvey undersöka hur ett inifrån drivet kollegialt lärande kan genomföras och etableras. Studien ingår i Fridas avhandlingsprojekt.

 • Viktoriaskolan – Örebro

  På Viktoriaskolan har ett verksamhetsutvecklingsprojekt påbörjats där fokus ligger på att utveckla och etablera ett sätt att arbeta med kollegiala lärprocesser. Tre lärare på skolan deltar i universitetskursen Att leda lärares kollegiala lärprocesser med målet att utvecklas i sina roller som ledare för det kollegiala arbetet. I regelbundna träffar ska grupper av lärare med utgångspunkt i en modell för kollegialt lärande (som utvecklats i ett tidigare forskningsprojekt där forskare på universitetet samarbetade med en skola i Örebro kommun) utveckla sitt ledarskap. Forskarna Erik Andersson, Marcus Sundhäll och Karin Rudsberg arbetar tillsammans med lärarna för att undersöka hur en modell för kollegialt lärande kan anpassas och etableras på en skola och vilken roll de lärare som leder en sådan process kan ha.

Kontakt

Anna Teledahl

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Anna Teledahl

E-post:

Telefon: 019 303475

Rum: T2108

Anna Teledahl