Pågående projekt inom praktiknära forskning

Nio gulfärgade tomma post-it-lappar på en vägg

Här hittar du alla pågående projekt inom praktiknära forskning. Projekten är indelade utifrån förskola, grund- och gymnasieskola samt annan samverkan.