Projekt inom praktiknära forskning

Färgpennor i cirkel med spetsarna inåt mot en mindre cirkel

Just nu pågår 21 praktiknära forskningsprojekt inom Örebro län. Projekten genomförs inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Dessutom har universitetet samverkansprojekt med Region Örebro län och regionens kommuner.

Bord med två barnhänder på dator med utbildningsprogram

Förskola

Inom förskola pågår just nu åtta olika praktiknära forskningsprojekt i sex olika kommuner.

Bord med fem datorer och fyra händer på tangentborden

Grund- och gymnasieskola

Inom grund- och gymnasieskola pågår just nu elva olika praktiknära forskningsprojekt i fem olika kommuner.

Åtta armar med händer möts i en handslag i form av en kvadrat

Samverkan

Universitetet genomför också praktiknära forskningsprojekt i samverkan med Region Örebro län och regionens kommuner.

Gul post-it-lapp med bild på tecknad glödlampa som lyser

Utlysningar

Är du intresserad av att starta ett praktiknära forskningsprojekt? Här får du mer information.

Koordinator för förskola

Karin Alnervik

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Karin Alnervik

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: A1103

Karin Alnervik

Koordinator för grund- och gymnasieskola

Anna Teledahl

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Anna Teledahl

E-post:

Telefon: 019 303475

Rum: T2108

Anna Teledahl

Koordinator för samverkan och förankring

Lena Öijen

Tjänstetitel: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Lena Öijen

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: A1107

Lena Öijen

Koordinator för utlysningar

Inget resultat