Grund- och gymnasieskola

Bord med fem datorer och fyra händer på tangentbordsett uppifrån

Här kan du läsa mer om alla pågående projekt inom grund- och gymnasieskola. Just nu pågår elva olika praktiknära forskningsprojekt i fem olika kommuner.

Personal på Viktoriaskolan: Anette Frank, rektor, Maria Jängnemyr, förstelärare och Sara Stengård, förstelärare

Kollegialt lärande utvecklar pedagogiskt ledarskap

På Viktoriaskolan i Örebro pågår ett projekt som ska utveckla en modell för kollegiala lärprocesser.

Karin Kullberg och Ingela Bäck Gustafsson

Tillgänglig lärmiljö i gymnasiesärskolan

Att tillgängliggöra lärmiljön utifrån elevernas behov undersöks i ett projekt inom gymnasiesärskolan i Örebro.

Sara Nordkvist, lärare i engelska på Västra Engelbrektsskolan

Meningsbyggnad i engelska fokus för utvecklingsprojekt

Undervisningen i engelska utvecklas genom meningsbaserad pedagogik. Sara Nordkvist förklarar mer här.

Svensklärarna Evelina Tornehagen och Mia Swenson på Gumaeliusskolan

Forskning om språkideologier

På Gumaeliusskolan i Örebro pågår ett projekt där språkforskare vid Örebro universitet undersöker språklig medvetenhet och reflektion.

Forskaren Oliver St John tillsammans med fyra kvinnliga lärare på SFI

Språkstödjare i svenska som andraspråk

På SFI i Örebro används språkstödjare för elever i svenska som andraspråk. Oliver St John berättar mer här.

Bild på Karin Allard och Charlotta Pettersson

Samverkan för inkluderande elevhälsa

I projektet undersöks elevhälsan på två skolor i Örebro. Karin Allard och Charlotta Pettersson berättar mer här.

Forskaren Marie Öhman assisterar elev under hinderbana i gymnastiksalen

Rörelseförmåga hos nyanlända tonårstjejer

På Alléskolan i Hallsberg pågår ett projekt i idrott och hälsa med nyanlända tjejer. Marie Öhman berättar mer här.

Koordinator för grund- och gymnasieskola

Anna Teledahl

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Anna Teledahl

E-post:

Telefon: 019 303475

Rum: T2108

Anna Teledahl