Nya lärmiljöer och nya kompetenser

Tre cirkelformade bilder på lärmiljöer med bord, stolar och skärmar

Här kan du läsa mer om de olika passen i det tematiska spåret Nya lärmiljöer och nya kompetenser.

Introduktion av Ann Öhman Sandberg

Lektor Ann Öhman Sandberg inleder spåret Nya lärmiljöer och nya kompetenser 10.10–10.40. I sin presentation tar hon utgångspunkt i skolans och lärarutbildningens behov av att rusta både elever och lärarstudenter för att möta samhällets utmaningar. Hon lyfter fram att såväl samhällsutvecklingen som det framtida arbetslivet har behov av nya kompetenser. För att det ska vara möjligt att förändra undervisningen behövs det också nya lärmiljöer.  

Under de efterföljande passen i spåret hittar du presentationer som med utgångspunkt i erfarenheter från olika delprojekt inom Framtidens lärarutbildning bjuder in till diskussion om bland annat en digital läskompis, utveckling av nya lärmiljöer samt hur ny teknik kan ge stöd i elevers lärande. 

Spåret innehåller följande pass

Flexibla och hybrida rum – arbetet med utvecklingen av nya lärmiljöer

15 mars 10.50–11.30 

Presentationen ges i form av en föreläsning om utvecklingen av nya lärmiljöer vid Örebro universitet, följt av en kort frågestund. Presentationen inleds med en digital rundtur i de ombyggda Forumsalarna. Dessa rum är exempel på nya lärmiljöer där lärarnas behov av flexibla och hybrida rum har legat till grund för rummens utformning. Därefter följer en beskrivning av den bakomliggande arbetsprocessen och den samverkansorganisation som har initierats och etablerats.

Medverkande är Anna-Eva Olsson och Magnus Hansson från Örebro universitet.

Läs mer om delprojektet Nya lärmiljöer

Virtuell praktik – nytt sätt att träna på att leda undervisning 

15 mars 11.40–12.20 

Presentationen ges i form en workshop om hur simuleringen TeachLivE används i lärarutbildningen för att träna lärarstudenters förmåga att leda undervisning. Under seminariet visar vi hur simuleringen fungerar som en virtuell praktik. Vi ger också möjligheter för några att prova att undervisa de virtuella eleverna. Då resonerar vi också kring hur studenter med hjälp av simuleringen kan träna sin omdömesförmåga och handlingsberedskap.

Simuleringen är en trygg och tillåtande setting där lärarstudenter kan öva på att undervisa utan att riskera att någon elev kommer till skada. Den är också en setting där studenter möter anpassade utmaningar i olika svårighetsgrad. Den virtuella praktiken används på lärarutbildningen vid Linköpings universitet. Lärarstudenter som har undervisat virtuella elever uppskattar simuleringen och har ställt frågan: ”Varför gör vi inte detta tidigare, oftare och i alla ämnen?”

Medverkande är Marcus Samuelsson och Anja Thorsten från Linköpings universitet.

Läs mer om virtuell praktik och hur TeachLivE används på Linköpings universitet

Digital läskompis del 1 – om det pedagogiska samarbetet bakom nytt verktyg i skolan

15 mars 13.20–14.00 

Presentationen inleds med en kortare föreläsning av Josefine Karlsson om idén till en digital läskompis. Därefter ges tillfälle att ställa frågor om arbetet. Sedan ger lärarna Carina Hellström och Ewa Wikström en presentation om skolans intryck av den digitala läskompisen och deras intresse att hjälpa till med den pedagogiska utvecklingen. Även efter deras presentation finns det tillfälle att ställa frågor.

Samarbetet mellan forskare och lärare är viktigt, varför vi gärna samtalar med publiken om behovsstyrd utveckling av digitala skolverktyg.

Medverkande är Josefine Karlsson från Örebro universitet tillsammans med Carina Hellström och Ewa Wikström från Mellringeskolan.

Läs mer om den digitala läskompisen

Digital läskompis del 2 – om det tekniska samarbetet bakom nytt verktyg i skolan

15 mars 14.10–14.50

Presentationen inleds med en kortare föreläsning av Staffan Larsson från Talkamatic som diskuterar utveckling av människa-dator-dialog och hur den kan tillämpas i skolan. Därefter ges tillfälle att ställa frågor om det arbetet. Sedan ger produktägaren Elias Selinder från Inläsningstjänst en presentation om förlagets intryck av den digitala läskompisen och deras intresse att hjälpa till med den tekniska utvecklingen. Även efter den presentationen finns det tillfälle att ställa frågor.

Samarbetet mellan forskare, teknikutveckling och förlag är viktigt, varför vi gärna samtalar tillsammans med publiken om behovsstyrd utveckling av digitala skolverktyg.

Medverkande är Josefine Karlsson från Örebro universitet, Staffan Larsson från Talkamatic och Elias Selinder från Inläsningstjänst.

Läs mer om den digitala läskompisen

Estetiska lärprocesser i förskolan

15 mars 15.10–15.50 

Presentationen ges i form av en föreläsning följt av ett samtalsforum om estetiska lärprocesser i förskolans verksamhet. Föreläsningen baseras på resultatet av delprojektet Estetiska lärprocesser.

Under föreläsningen presenteras olika konkreta case om hur estetiska lärprocesser kan se ut i förskolans verksamhet utifrån delprojektets arbete tillsammans med lärare inom förskollärarprogrammet.

Medverkande är Ingrid Hedin Wahlberg från Örebro universitet.

Läs mer om delprojektet Estetiska lärprocesser