This page in English

Planetär ekonomi

En jordglob i form av en sparbössa.

Utvecklingen av våra moderna ekonomier har skapat det välstånd, den levnadsstandard och de tekniska framsteg som vi idag ser som självklara. Men medaljen har en baksida. Vi utarmar jordens naturresurser, överskrider flera av de planetära gränserna och konsumerar för mycket för att ekonomin ska vara långsiktigt hållbar.

Samtidigt som det finns flera exempel på hur vi överbelastar ekosystem – ett är det kommersialiserade havsfisket – så behöver vi se till att alla människor får möjlighet till en rimlig ekonomisk standard, ett gott liv och en miniminivå av välmående och välfärd.

Att hitta denna balans utan allt för stora skillnader mellan olika grupper i samhället och mellan länder, är en stor utmaning och temat för forskningen om hållbara ekonomier och affärer vid Örebro universitet. Detta kan sammanfattas under ett paraply: planetär ekonomi.

Konkret handlar det om att undersöka:

 • cirkulär ekonomi för att ta tillvara på alla resurser
 • social ekonomi för att minska sociala klyftor
 • hållbara transportsystem för att minska koldioxidutsläpp
 • hur digitalisering och algoritmer förändrar produktionsprocesser och konsumtionsmönster och vilka effekter det kan ha på hur hållbara våra ekonomier är eller kan bli

En mängd frågor behöver studeras för att förstå planetär ekonomi:

 • Hur hänger ekonomi ihop med välmående och hälsa?
 • Hur definierar man en lägsta nivå av levnadsstandard för alla?
 • Är det samma nivå för alla?
 • Vem definierar den?
 • Vad innebär det att ha ett gott liv?
 • Hur hänger ekonomi och ekosystem ihop?
 • Hur vet vi om en ekonomi utarmar ett eller flera ekosystem?
 • Vem ansvarar i så fall för det? Företagen? Politikerna? Eller vi konsumenter som efterfrågar och köper saker? Alla tillsammans?

 

Hur vi principiellt kan förstå fördelningen av ansvar, risker, nyttor, vinster och roller i ett hållbart ekonomiskt system är en av de stora utmaningarna. En annan utmaning är hur man kan förstå en ekonomi som inte bygger på ett antagande om evig tillväxt. Kan vi ha en ekonomi som växer utan att den utarmar våra ekosystem? Eller måste vi ha en ekonomi som planar ut och som ligger fast på en och samma nivå? Vilken är då denna nivå? Vem bestämmer den?

Detta är några av de frågor som forskare vid Örebro universitets plattform för en hållbar framtid studerar. Men det finns mycket mer. Mer information kan du hitta här

Några exempel på forskargrupper som ingår i temat är: Gender, Work and OrganisationsValue ChainCircular EconomyKritiska studier av män och maskuliniteterBusiness EthicsMaskin Perception och InteraktionInterorg och Mobile Robotics and Olfaction Lab

Inom ORU PSF bedriver forskare flera projekt inom temat. Till exempel projektet Delningsekonomin studerar hur nya sätt att utbyta resurser påverkar vår syn på resursutnyttjande och utbyten. I projektet Konsumentbeteenden som hinder och möjlighet för cirkulära förpackningar i livsmedelssektorn studerar forskarna cirkulär ekonomi i förpackningsindustrin, medan projektet Alternativ socio-teknisk systemutveckling i innovationsekosystem studerar vägtransportsektorns omställningsfas där man tvingas möta det faktum att man utgör en bidragande orsak till klimatförändringarna. I projektet Cirkulär ekonomi med uppgraderade jord- och schaktmassor samarbetar forskare interdisciplinärt för att förstå utmaningarna med att skapa cirkulära flöden med bygg- och avfallsmassor i byggindustrin.