This page in English

Hälsa och välmående

Personer på vandring.

Vi står inför en rad utmaningar som påverkar vår hälsa och vårt välmående. Vid sidan av fattigdom och smittsamma sjukdomar ökar kardiovaskulär sjukdom, diabetes och cancer. Sjukdomar kopplade till livsstilsfaktorer som alkohol, tobak och för lite motion har ökat kraftigt, liksom psykisk ohälsa. Nya smittämnen som snabbt kan spridas över världen och antibiotikaresistens är andra utmaningar. Luftföroreningar, klimatförändringar och exponering för miljögifter har också en påtaglig inverkan på vår hälsa. Dessutom är hälsa ojämlikt - inte enbart mellan fattiga och rika länder, utan också mellan olika grupper inom länder.

Att leva hållbart har många dimensioner och många av dem ryms inom universitetets tvärvetenskapliga satsning på forskning inom Mat och Hälsa. Området för samman forskare inom medicin, måltidsvetenskap och värdskap, idrotts - och vårdvetenskaper, biomedicin, medie- och kommunikationsvetenskap, datavetenskap, psykologi, ekonomi, sociologi, statskunskap, toxikologi, biologi, teknik, bioinformatik med mera. Fokus är på att förebygga – om vi äter rätt från start kan vi undvika problem som vi senare i livet försöker motverka med medicin.

Samtidigt arbetar forskare med att lägga grunden för exaktare diagnoser. Med hjälp av dessa kommer läkare kunna skräddarsy behandlingar och ta fram bättre prognoser.

Många av våra folksjukdomar har en underliggande inflammation. Den strategiska profilen X-HiDE – Exploring Inflammation in Health and Disease kartlägger vad som karakteriserar olika inflammatoriska tillstånd. Det långsiktiga målet är att förstå hur inflammationsförloppet verkar hos individuella patienter under livets skeenden och på vilket sätt en ändrad livsstil kan påverka inflammationen innan den blir till sjukdom. Detta ger möjligheter till precisionsmedicin och individanpassad hälsa.

Forskning inom temat Hälsa och välmående handlar om att både förebygga och att ta fram bättre verktyg för diagnos, prognos och behandling: