This page in English

Kemikalier, miljö, hälsa

Barn som leker i en sandl├ąda med hinkar och spadar.

En hållbar miljö och hälsa förutsätter en kemikalievärld i balans, där kemikalier inte orsakar skada. Där är vi inte idag. Kemikalieanvändningen är tätt sammankopplad med ett linjärt ekonomiskt system där jordens råvaror förädlas, material skapas och produkter konsumeras, återanvänds, återvinns eller kastas. Det handlar om allt från våra kläder och möbler till vår elektronik och mobilen i vår ficka.

Enkelt uttryckt kemikalier finns överallt: i våra hem, i luften, i dricksvattnet, i avloppsvatten, i slam och i sopor. Dessutom ökar kemikalieanvändningen globalt i takt med en allt högre levnadsstandard. Allt detta sker utan att vi har tillräcklig kunskap om kemikaliernas konsekvenser – samhället står alltså inför en stor utmaning i att skydda människor och miljö mot kemikaliers negativa effekter.

Vi behöver mer kunskap om:

  • vilka faror som finns med olika kemikalier
  • vilka kemikalier som utgör största riskerna
  • vilka som borde fasas ut
  • hur vi ska förutsäga och testa kemikaliers påverkan på människa och natur
  • hur samverkar kemikalier i kroppen
  • vilka sjukdomar som är kopplade till kemikalier
  • hur vi skall utveckla metoder för att snabbt kunna larma om nya kemikaliehot

Stark forskning om miljögifter och deras effekter bedrivs vid Örebro universitet inom flera olika grupper:

Människa-Teknik-Miljö, MTM, forskar om miljögifter och deras effekter på människa och miljö.

Arbets- och miljömedicin bedriver tillämpad forskning om olika miljöfaktorers betydelse för människors hälsa.

Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre, iRiSC har fokus på sjukdomsmekanismer och signalsystem i vårt immunförsvar.

Centrum för livsvetenskaper forskar inom biokemi, immunologi, mikrobiologi, molekylärbiologi och toxikologi.

AASS MRO Laboratoriet (Mobile Robot Olfaction Lab) bedriver forskning som rör robotassisterad övervakning och kartläggning av luftburna föroreningar, partiklar och gaser och utveckling av energibesparande robotar.

Inom ORU-PSF bedriver forskare flera gemensamma forskningsprojekt. Ett exempel är NanoSafety som undersöker nanopartiklars effekter på hälsan. Projektet Novel analytical and computational tools for the assessment of exposure to environmental chemicals utvecklar nya analytiska och databearbetningsmetoder för att studera kemikaliers hälsoeffekter. Dessutom undersöker forskare hur man kan möjliggöra säkra och cirkulära materialflöden i en fallstudie av PFAS i matförpackningar”.