This page in English

Artificiell intelligens (AI) vid Örebro universitet

Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet, sitter utan för robotlabbet.

Med sin starka forskningsmiljö AASS, ett stort antal samarbeten med lärosäten och företag både nationellt och internationellt, samt en offensiv satsning på AI-kurser för yrkesverksamma, är Örebro universitet ett nav för AI-utvecklingen i Sverige.

Örebro universitets ledning har pekat ut artificiell intelligens (AI) som ett prioriterat fokusområde. På universitetet arbetar ett femtiotal AI-forskare med att utveckla lösningar och plattformar inom AI, robotik och autonoma system. Genom samarbeten med andra lärosäten, företag och innovationsmiljöer – och utbildningssatsningar riktade mot yrkesverksamma – ser vi till att vår forskning och kompetens når långt utanför campus.

Artificiell intelligens – det här gör vi