AI | Om oss

Örebro universitet

Vi är övertygade om att AI och autonoma system kommer att hjälpa till att lösa några av våra största samhällsutmaningar och göra livet bättre för miljarder människor runt om i världen. Det är därför vi älskar det vi gör. Örebro universitet är ett blomstrande universitet som prioriterar AI och där kvalitativ forskning, utbildning på hög nivå, samarbete och innovation står i fokus.

Örebro universitets ledning har pekat ut artificiell intelligens (AI) som ett prioriterat fokusområde. På universitetet arbetar ett femtiotal AI-forskare med att utveckla lösningar och plattformar inom AI, robotik och autonoma system.

Genom samarbeten med andra lärosäten, företag och innovationsmiljöer – och utbildningssatsningar riktade mot yrkesverksamma – ser vi till att vår forskning och kompetens når långt utanför campus.

Vicerektor för artificiell intelligens

Amy Loutfi

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Amy Loutfi

E-post:

Telefon: 019 301116

Rum: T2243, E3103

Amy Loutfi

Samverkanslektor

Erik Schaffernicht

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Erik Schaffernicht

E-post:

Telefon: 019 303227

Rum: T1211

Erik Schaffernicht

Samverkanslektor

Andrey Kiselev

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Andrey Kiselev

E-post:

Telefon: 019 303402

Rum: T2228

Andrey Kiselev