This page in English

Tvärvetenskapliga satsningar inom artificiell intelligens

En man riktar sitt finger mot ett elektroniskt rutnät.

Artificiell intelligens, AI, är en bred teknologi som inte bara kan användas inom tekniktunga verksamheter, utan inom egentligen vilket område som helst. Av den anledningen satsar Örebro universitet på tvärvetenskaplig forskning mellan institutionerna vid lärosätet.