FAQ - Studenter

Jag kan inte logga in på Blackboard?

  • Återställ lösenordet till ditt oru-konto och logga in igen, återställ lösenordet här.
  • Lösenordet är återställt men problemet kvarstår: Fungerar inloggningen till studenttjänster väljer du Blackboard som mottagare i supportformuläret.  Om inloggningen till studenttjänster inte fungerar väljer du Studentcentrum som mottagare i supportformuläret.
  • Felmeddelande User unknown visas: Efter att man gjort sin registrering kan det dröja ett par timmar innan informationen om registrering nått Blackboard. Under denna tid får man felmeddelandet "User unknown".