Supportformulär för Blackboard

När ditt ärende är inskickat kommer Örebro universitet att behandla dina personuppgifter med syftet att handlägga och administrera ditt ärende. Uppgifterna kommer att behandlas fram till dess att ärendet är handlagt och därefter hanteras enligt riksarkivets regler. Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan "Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet".

Supportformulär

Webbläsare