Så här ansöker du

Inför din ansökan

Examensbevis utfärdas vid den högskola eller det universitet där du läst den sist daterade kursen som ska ingå i examen.

Kontrollera att alla dina högskolepoäng är inrapporterade i Ladok och att du har fått betyg på kurserna. Om något saknas eller är felaktigt ska du kontakta aktuell institution.

Ansök på Studentforum

Ansökan om examen på grund- och avancerad nivå görs via Studentforum, under fliken Resultat och intyg.
Inloggning till Studentforum

Vänligen kontrollera så att dina adressuppgifter stämmer. Det är dit examensbeviset kommer att skickas. Kontrollera även e-postadressen. Det är via e-post vi kommunicerar med dig om det behövs.

När det gäller äldre lärarexamen, forskarexamen eller om du inte längre har möjlighet att logga in i Studentforum sker ansökan via blankett.

Ansökningsblanketter

Här finns ansökningsblanketter för dig som inte kan ansöka om examen via Studentforum.

Ansökan om examen på grund- eller avancerad nivå samt yrkesexamina
Blankett för ansökan om examen

Ansökan om lärarexamen, specialpedagogexamen och speciallärarexamen
Blankett för ansökan om lärarexamen, antagna 2007-2010
Blankett för ansökan om lärarexamen, antagna 2001-2006
Blankett för ansökan om lärarexamen, (korta) 60 p eller 90 hp
Blankett för ansökan om speciallärarexamen
Blankett för ansökan om specialpedagogexamen

Lärarstudenter antagna hösten 2000 eller tidigare, kontakta examenshandläggare via e-post This is an email address

Ansökan om examen på forskarnivå
När alla kursfordringar är uppfyllda och disputation eller seminarium genomförts med godkänt resultat kan du begära examensbevis. Du ansöker via blankett nedan.

Blankett för examen på forskarnivå

Mer information om examen på forskarnivå finner du här.