Diploma Supplement

Alla examensbevis som utfärdas av statliga universitet och högskolor ska åtföljas av en bilaga, ett så kallat Diploma Supplement (DS), som beskriver bland annat innehåll i och omfattning av den utbildning som lett fram till examen. Diploma Supplement ska underlätta erkännande av högskoleutbildningar inom hela Europa, och även andra delar av världen, såväl i den akademiska världen som i yrkeslivet. Avsikten är att göra det lättare för högskoleutbildade att flytta mellan olika länder för att studera eller arbeta. Diploma Supplement utfärdas kostnadsfritt och följer automatiskt med när man erhåller sitt examensbevis.

Examensbilagan (Diploma Supplement) är:

en bilaga till examensbevis som utfärdas av ett universitet eller en högskolaett instrument för information om det svenska högskolesystemet som ska underlätta för högskoleutbildade att studera eller arbeta i Europaen exakt och enkel informationskälla som ökar förståelsen av individuella examina och dokumentalltid skriven på engelska.

Examensbilagan (Diploma Supplement) är inte:

en ersättning för det egentliga examensbeviset utan en bilaga till dettanågot som automatiskt garanterar att en utbildning erkännsett curriculum vitae (CV).