Utskrifter och kopiering - Oruprint

Nytt utskriftssystem, eduPrint

Under våren 2018 byter universitetet till nytt utskriftssystem, eduPrint. Alla skrivare kommer att bytas ut och för att du ska kunna skriva ut efter bytet behöver du koppla om ditt nuvarande PayEx-konto till de nya skrivarna. Förutom att skriva ut från datorsalar och publika datorer finns nu möjlighet att skriva ut direkt från din egen enhet samt via webbutskrift.

Mer information finns här

När du är igång.

Aktuell information ORUPRINT

För att logga in på självservicesidan måste du vara ansluten med "eduroam".

Allmänheten med lånekortskonto fungerar inte längre.
Mer Information om lånekortskonto

Jag har bytt lösenord, Nu kan jag inte skriva ut längre.

Om du bytt lösenord på orukontot måste du ändra skrivarlösenord i din egan dator.
Guide PC 
Guide Mac

  • Utskrift kan ske från någon av din institutions datasalar, från universitetsbibliotekets datorer eller från egen bärbar dator.
  • Du har tillgång till totalt 16 skrivare/kopiatorer på universitet.
  • Du hanterar dina utskrifter genom systemet oruprint (se självservice).
  • Här kan du se vad du har skrivit ut och hur mycket pengar du har kvar etc.
  • Du betalar dina utskrifter och kopior med hjälp av PayEx som är en extern betaltjänst.
  • Repro ansvarar för utskriftstjänsten. Repro finns i Långhuset. Där kan du få hjälp med hur du kopierar