This page in English

ORU-konto

Som student vid Örebro universitet får du tillgång till ett ORU-konto. ORU-kontot är personligt och du använder det under hela din studietid. Efter att du avslutat dina studier har du med ORU-konto fortfarande tillgång till all information i Studentforum. Notera ditt användarnamn och lösenord på ett säkert sätt.

Tänk på att alltid skydda ditt lösenord och ha för vana att byta det regelbundet. Använd aldrig samma användarnamn och lösenord som ditt ORU-konto, på tjänster och system som inte tillhör Örebro universitet.

IT-avdelningen på Örebro universitet kommer aldrig att fråga efter ditt lösenord eller be dig logga in på en webbsida som inte avslutas med "oru.se".

Ditt ORU-konto ger dig tillgång till bland annat:

Studentforum

I Studentforum, Örebro universitets studentportal, hittar du all praktisk information som rör din utbildning och studiesituation. I Studentforum kan du bl.a. se ditt schema, din kursplan, dina studieresultat och anmäla dig till tentamen och skriva ut intyg.
Studentforum

Blackboard

Blackboard är en webbaserad inlärningsmiljö. Här publiceras kursmaterial och kursinformation. Här finns även möjlighet för kommunikation mellan lärare och studenter.
Blackboard

Datorsalar

Det finns många datorsalar på Örebro universitets olika campusområden. Via länken nedan finner du mer information om vilka salar du har tillträde till och vilka program du kan förvänta dig finns installerade på datorerna där. Observera att salarna kan vara bokade för schemalagda föreläsningar eller prov precis som en vanlig sal.
Läs mer om tillgängliga datorsalar här
Sök efter datorsalarnas scheman

Utskrift och kopiering

eduPrint är ett utskrifts- och kopieringssystem för studenter och anställda vid Örebro universitet. Med Oruprint kan du skriva ut, kopiera och scanna dokument.
Information om eduPrint

Trådlöst nätverk (eduroam)

Som student vid Örebro universitet har du tillgång till Internet via eduroam. Det är helt gratis och kan även nås vid Örebro Läns Landstings lokaler, t.ex. sjukhus och vårdcentraler. Dessutom kan det också användas på bland annat flygplatser och tågstationer i hela Sverige.
Information om eduroam

Ansvarsförbindelse för tillgång till IT-resurser