Registrering

Här ska du som blivit antagen till utbildning vid Örebro universitet göra din registrering.

Du måste, inom angiven tid, registrera dig för att behålla din plats på din utbildning. 

Om du inte registrerar dig inom angiven tid innebär detta att du automatiskt lämnar återbud till din plats på utbildningen.

 Att vara registrerad innebär:

  1. Att du blir aktiv student vid Örebro universitet.
  2. Att du kan delta på utbildningen och att universitetet kan rapportera in dina tentamensresultat, laborationer eller andra studieprestationer.
  3. Att information om din registrering överförs till CSN.

Observera att du som inte har svenskt personnummer inte kan registrera dig via denna tjänst. För registrering kontakta den institution som ger den utbildning du är antagen till.