Campushälsan

Campushälsan Student drivs av Feelgood som arbetar med hälsofrämjande insatser. På Campushälsan finns sjuksköterskor, fysioterapeuter, psykologer och beteendevetare. Studenter kan få stöd och hjälp med hälsoproblem som kan uppkomma i samband med studierna.

  • Campushälsan arbetar förebyggande och med hälsoproblem som kan uppkomma i samband med dina studier – kroppsligt och/eller själsligt.
  • Campushälsan kan ge dig råd och stöd om du behöver prata om dina rök-, snus- eller alkohol- vanor.
  • Campushälsan kan ge dig vägledning i hur din livsstil påverkar din hälsa.

På Campushälsan finns sjuksköterskor, fysioterapeuter, beteendevetare och psykologer. Samtliga som arbetar på Campushälsan har tystnadsplikt.

Har du frågor, funderingar eller problem som rör din studiesituation och/eller din hälsa är du välkommen till Campushälsan. Samtliga som arbetar på Campushälsan Student har tystnadsplikt. Alla besök är kostnadsfria.

Välkommen!
Personalen på Campushälsan Feelgood

Hälsa och sjukvård

Vid behov av sjukvård hänvisar vi till "sjukvården" dvs. vårdcentral, jourmottagning eller sjukhus. Är du osäker på om dina bekymmer hör hemma hos oss eller om vart du ska vända dig, fråga gärna så kan vi hänvisa dig vidare i förekommande fall. Ring vår sjuksköterska som guidar dig vidare!

Information om hälsa och sjukvård