Välkommen till Studentcentrum

Studenter får hjälp i Studentcentrum

I Studentcentrum hjälper vi gärna dig med de problem och ärenden som dyker upp under din studietid. Studentcentrum är beläget i mitten av Långhuset vid entré B.

Öppettider runt terminsstarten våren 2018:

  • 15 januari - Öppet mellan kl 07:30-16:00
  • 16-19 januari - Öppet mellan kl 08:00-16:00

Från och med v.4 återgår vi till ordinarie öppettider: kl 09:00-15:00.

 I Studentcentrum:

  • kan du få svar på dina frågor om Studentforum och ORU-konto
  • kan du köpa universitetets profilprodukter
  • kan du hämta ett universitetskort
  • kan du hämta en aktiveringsnyckel till ORU-kontot
  • kan du få hjälp med problem rörande din inskannade tenta
  • lämnar du in din hemtentamen
  • hämtar du din rättade hemtentamen
  • lämnas upphittade saker in