Kursvärderingar

Som student har du möjlighet att framföra dina synpunkter på och erfarenheter av en kurs genom en kursvärdering. Kursvärderingarna är viktiga för kvalitets- och utvecklingsarbetet vid universitetet. Du ges tillfälle att delta i kursvärdering anonymt i förhållande till läraren/examinatorn. Örebro universitet sammanställer kursvärderingarna och resultaten finns sedan tillgängliga för dig som student på Studentforum.

Kursvärdering på webben

Samtliga studenter får, via mail,  en länk till en webbkursvärdering. Utskicket görs på måndagen i sista kursveckan och du har möjlighet att svara under två veckor.

Femte veckan efter kursens slut finner du en sammanställning av kursvärderingsresultatet (exkl. svaren på fritextfrågorna) samt en utvärderingskommentar från kursansvarig i Studentforum. Om det inte kommer upp någon sammanställning i Studentforum beror det på att ingen har svarat på kursvärderingen.
Webbkursvärderingen kan kompletteras med andra former av värdering, t ex på Blackboard, i pappersform eller via fokussamtal.
Kursansvarig informerar studenterna om resultatet av föregående kursutvärdering vid introduktionen nästa gång kursen ges. Alla studenter kan ta del av tidigare kursutvärderingsrapporter (kurser från och med höstterminen 2010 och framåt), via en sökfunktion på Studentforum.