Kursvärderingar

Som student har du möjlighet att framföra dina synpunkter på och erfarenheter av en kurs genom en kursvärdering. Kursvärderingarna är viktiga för kvalitets- och utvecklingsarbetet vid universitetet. Du ges tillfälle att delta i kursvärdering anonymt i förhållande till läraren/examinatorn. Örebro universitet sammanställer kursvärderingarna och resultaten finns sedan tillgängliga för dig som student på Studenttjänster.

Kursvärdering på webben

Samtliga studenter får, via mail,  en länk till en digitalt formulär för kursvärdering. Utskicket görs på måndagen i sista kursveckan och du har möjlighet att svara under två veckor.

Femte veckan efter kursens slut finner du en sammanställning av kursvärderingsresultatet (exkl. svaren på fritextfrågorna) samt en utvärderingskommentar från kursansvarig i Studenttjänster. Om det inte kommer upp någon sammanställning i Studenttjänster beror det på att ingen har svarat på kursvärderingen.

Kursvärderingen kan kompletteras med andra former av värdering, t ex på Blackboard, i pappersform eller via fokussamtal.

Kursansvarig informerar studenterna om resultatet av föregående kursutvärdering vid introduktionen nästa gång kursen ges.

Inom kort kommer alla studenter kunna ta del av tidigare kursutvärderingsrapporter (kurser från och med höstterminen 2010) via en sökfunktion på Studenttjänster.