Omprövning och rättelse av betygsbeslut

Om du som student upplever att en examination inte är rätt bedömd kan du begära att få beslutet omprövat eller rättat, beroende på vad du tycker är fel.

Omprövning av betygsbeslut

Ett betygsbeslut kan inte överklagas. Om universitetet finner att ett beslut om betyg är oriktigt, ska beslutet ändras, om det kan göras enkelt och inte innebär att betyget sänks.

Begäran om omprövning ska innehålla en tydlig beskrivning med argumentation om varför och på vilket sätt betyget är felaktigt. Observera att bedömning av uppgiften görs utifrån inlämnad uppgift/genomförd presentation eller dylikt och att hänsyn till personliga eller andra yttre omständigheter inte får tas i samband med bedömningen.

Följande exempel på skäl är i regel inte tillräckliga för ändring av betygsbeslut, eftersom det saknas en detaljerad motivering till varför betygsbeslutet är felaktigt:

1) "Jag har tittat på en annan students tentamen och tycker att jag ska få lika många poäng som hen för vi har svarat ungefär likadant."

2) "Jag ligger nära gränsen för G eller VG. Kan du titta om du kan hitta några fler poäng?".

3) "Jag tycker att jag borde få ytterligare ett poäng på fråga x."

4) "Kan du titta på min tentamen igen."

Rättelseärenden (till exempel felaktig sammanräkning av poäng eller fråga som inte har blivit bedömd) hanteras av berörd lärare. Mer information om rättelse hittar du längst ned på denna sida.

Tänk på att vänta till efter eventuell tentamensgenomgång innan du begär omprövning!

Vill du begära omprövning? Kontakta din institution för information om hur du går tillväga.

Rättelse

Om läraren gjort ett uppenbart skrivfel, räknefel eller motsvarande, får beslutet rättas av kursens examinator. Du ska då vända dig direkt till berörd lärare med ditt ärende.