Studieuppehåll och avbrott

Studieuppehåll

Du som studerar på grund- eller avancerad nivå har möjlighet att ansöka om studieuppehåll. För att kunna få det beviljat krävs att du har särskilda skäl. Dessa skäl kan vara sociala, medicinska eller handla om till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag.

Ett beviljat studieuppehåll innebär att du är garanterad en plats på utbildningen för en viss termin om du anmäler dig för återupptagande av studierna inom den tid som överenskommits.

Om du vill göra uppehåll i studierna ansöker du hos den institution du läser vid (se länk nedan). Studievägledaren tillhandahåller blankett för ansökan om studieuppehåll och ger dig mer information om hur bedömningen görs och om det kan finnas alternativ till att göra ett studieuppehåll.

Om du får avslag på en ansökan om studieuppehåll, kan beslutet överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

I dokumentet "Information om regler för studieuppehåll för utbildning på grundnivå och avancerad nivå" har vi samlat information om studieuppehåll.

Studieavbrott

Om du vill avbryta dina studier och ha möjlighet att kunna söka utbildningen igen vid ett senare tillfälle, ska du inom tre veckor efter utbildningens start (och innan du genomfört godkända examinationer) anmäla avbrottet i Studentforum.

Om du vill avbryta studierna senare än tre veckor efter utbildningens start ska du meddela detta skriftligt till den institution som ger utbildningen.

För mer information, kontakta studievägledaren vid din institution.