Tillgodoräknande

Har du läst kurser vid andra lärosäten som du anser motsvarar delar av den utbildning du studerar vid Örebro universitet? Då har du rätt att ansöka om att få din tidigare utbildning tillgodoräknad.

Universitetet tillgodoräknar dina tidigare studier under förutsättning att det inte råder stora skillnader mellan dessa och den utbildning som du vill få studierna prövad mot. Du kan också få tidigare yrkesverksamhet tillgodoräknad, om de kunskaper och färdigheter som du har med dig från yrkesverksamheten i huvudsak motsvarar de krav som ställs i den utbildning som du vill göra tillgodoräknande inom.

För att få ansöka om tillgodoräknande krävs att du är student. Läs mer om ansökan i informationsdokumentet nedanför. Rätten till tillgodoräknande regleras i Högskoleförordningen. Universitetet har samlat information om dessa regler och annat som är viktigt att tänka på i dokumentet här:

Information om regler för tillgodoräknanden.pdf

Om du funderar på att ansöka om tillgodoräknande bör du kontakta studievägledaren för den utbildning du läser för att få mer information och hjälp i processen. Vid våra åtta institutioner och för lärarutbildningen finns specialiserade vägledare. De är kunniga inom just sitt utbildningsområde och kan ge dig information och vägledning om det egna områdets program och kurser.

Behörighetsprövning vid antagning

Kom ihåg att behörighetsprövning vid antagning och tillgodoräknande av tidigare utbildning är olika frågor. En sökande kan bli antagen till en utbildning även om han/hon inte har läst exakt de kurser som framgår av behörighetskraven, men bedöms behörig genom motsvarande utbildning eller kompetens. Ett sådant beslut om antagning innebär inte att det som ligger till grund för beslutet om antagning också måste ligga till grund för ett beslut om tillgodoräknande.