Studentkåren och föreningar

Kårhuset

Örebro studentkår

Örebro studentkår företräder och driver studenters intressen i frågor kring utbildning och studentliv. Du kan vända dig till studentkåren med frågor och funderingar kring din studiesituation eller utbildning.

Studentkåren är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden organisation som består av många verksamheter, som du har möjlighet att engagera dig i. 

Till Örebro studentkår

Studentföreningar

Studenters engagemang i föreningar är en viktig del av studentlivet. I Örebro finns många föreningar som du kan gå med i - oavsett om ditt intresse är fotboll, politik eller sång så finns det en förening som passar dig. Alla föreningar är öppna för fler medlemmar och nya engagerade.

Örebro kommun och Örebro universitet ger ekonomiska bidrag till studentföreningar. Syftet med bidrag till studentföreningarna är att uppmuntra och möjliggöra studenters engagemang, stärka Örebro som studentstad och att på längre sikt verka för ett mer självständigt studentliv.

Läs mer och ansök om bidragen på Örebro kommuns hemsida