Inbjudan till workshop: Behov och idéer kring att vara i könsminoritet på en utbildning

I ett samarbete mellan Örebro universitet och projektet Rethink:Kau, Karlstads universitet, bjuder vi nu alla studenter som är i könsminoritet på sin utbildning till en annorlunda och kul workshop.

Under workshopen kommer du att få beskriva hur du kände inför att välja utbildning, hur du upplever att det är att vara i könsminoritet på utbildningen och hur du tänker kring din framtida yrkesutövning. Självklart bjuder vi också på riktigt gott fika.

När: Måndag 27 maj kl. 9-12.30.
Var: Novahuset, lokal N2045
Anmälan: Mejla This is an email address senast onsdag 22 maj. Ange om du har några särskilda kostförbehåll eller andra behov för att kunna delta.
Frågor och funderingar: Kontakta jämlikhetsutvecklare Katarina Bååth, This is an email address eller 073-962 84 99.

Bakgrund

Workshopen bygger på en metod utvecklad vid Karlstads universitet. Syftet är att förstå vilka behov studenter som är i könsminoritet har både före start av utbildning och under studierna och att arbeta fram idéer på hur dessa behov kan mötas. Workshopen är en del av den jämställdhetssatsning som Örebro universitet just nu bedriver. Målet är att alla studenter, oavsett kön, ska ha samma möjligheter att lyckas med sina studier.

Om det finns mindre än 20 procent studenter av ett kön på en utbildning så är denna studentgrupp i könsminoritet. I denna grupp räknas också icke-binära in. De program som har studenter i könsminoritet vid Örebro universitet är Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning, Socionomprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, Arbetsterapeutprogrammet, Röntgensjuksköterskeprogrammet, Specialistsjuksköterskeprogrammet,  Specialpedagogiskt program, Förskollärarprogrammet och Grundskollärarprogrammet där män är i minoritet. Civilingenjör datateknik och Civilingenjör maskinteknik är utbildningar där kvinnor är i minoritet.

Katarina Bååth
Enhetschef verksamhetsutveckling

rethink-logga_720.png