This page in English

Studenttjänster

I Studenttjänster, Örebro universitets studentportal, hittar du all praktisk information som rör din utbildning och studiesituation. I Studenttjänster kan du bl.a. registrera dig, se ditt schema, din kursplan, dina studieresultat och anmäla dig till tentamen och skriva ut intyg.

Vem kan logga in?

Du kan logga in i Studenttjänster om:

  • Du har ett ORU-konto, eller
  • Du är anställd vid Örebro universitet och har ett ORU-konto

För att kunna aktivera ett ORU-konto måste du vara registrerad på kurs vid Örebro universitet.

 Aktivera ditt ORU-konto

Behandling av personuppgifter

För att du som student vid Örebro universitet ska kunna genomföra dina studier måste du ha tillgång till vissa system (ORU-konto, lärplattform, Studenttjänster, utskrifter, datorer). Universitetet behandlar dina personuppgifter inom ramen för allmänt intresse och du kommer därmed att finnas med i ovanstående systems register.

Dina personuppgifter kommer att lagras under hela din studietid vid Örebro universitet och ytterligare två år till efter sista registrering på kurs. Detta sker för att du säkert ska kunna återuppta dina studier igen. Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta lärosätets dataskyddsombud på This is an email address. Klagomål som inte kan lösas med Örebro universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.