This page in English

Tentamen

I din kursplan beskrivs hur du examineras på den kurs du läser. Två vanliga examinationsformer är salstentamen och hemtentamen. Det finns även andra former av examinationer, såsom PM, uppsats, seminarier, inlämningsuppgifter med mera.

Hur anmäler jag mig till tentamen?

Salstentamen

Anmälan till salstentamen är obligatorisk. Om du inte anmält dig får du inte skriva tentan utan du måste vänta till nästa provtillfälle.

Du anmäler dig till salstentamen via Studentforum. I Studentforum ser du den anmälningsperiod som gäller för ditt provtillfälle. Anmälningsperioden stängs alltid fem dagar före tentamensdagen.

Hemtentamen

Anmälan till en hemtentamen kan ske på olika sätt. Din institution meddelar dig om hur just din hemtentamen går till.

Var skriver jag min tentamen?

Salstentamen

Salstentamen skriver du vid Örebro universitet. I källaren i Långhuset finns två stora skrivsalar (L001 och L003). Det finns även en större skrivsal i Teknikhuset (T143). Ofta skrivs olika tentamen i samma sal. Var just du skriver din salstentamen ser du i Studentforum/Tentamensanmälan och i tentamensschemat.

Hemtentamen

Din institution meddelar dig om var och hur du skriver din hemtentamen.

När ska jag skriva min tentamen?

Salstentamen

I Studentforum/Tentamensanmälan och i tentamensschemat ser du tid och plats för din salstentamen. Kontrollera gärna tid och plats dagen innan tentamensdagen då förändringar kan ske.

Hemtentamen

Din institution meddelar dig om när och hur länge du får skriva just din hemtentamen.

När och hur får jag tillbaka min rättade tentamen?

Din tentamen ska vara rättad inom 15 arbetsdagar efter tentamensdagen. Betyget på din rättade tentamen ser du i Studentforum/Resultatöversikt.

Salstentamen

Efter att du fått ditt betyg skannas din rättade salstentamen och visas i Studentforum. Den inskannade tentamen är ditt original. Papperstentan gallras efter en månad.

Om du vill hämta ut din papperstenta innan den gallras, eller om du har problem med att se din tentamen i Studenforum, kan du skicka ett mail till This is an email address och begära ut din tentamen. Du blir sedan kontaktad när din tentamen finns att hämta i Studentcentrums informationsdisk. Ta med tentamenskvitto och legitimation.

Hemtentamen

Din hemtentamen hämtar du i Studentcentrum i Långhuset. Tänk på att ha med dig ditt tentamenskvitto eller legitimation.

Anonyma tentamen

Vid Örebro universitet är din skriftliga tentamen kodad och därmed anonymt när läraren rättar din tentamen. Vi varje tentamenstillfälle tilldelas du en anonym kod.

Salstentamen

Din anonyma kod delas ut till dig i skrivsalen på tentamensdagen.

Hemtentamen

Din institution meddelar dig din anonyma kod.

Anpassad tentamen vid funktionshinder

Du som har en dokumenterad funktionsnedsättning har rätt att få tentamen anpassad efter ditt behov. I god tid innan din första tentamen kontaktar du en funka-handläggare för att erhålla anpassad tentamen. 

För kontakt med funka-handläggare besök Studera med funktionsnedsättning

Urkund - plagiatkontroll

Urkund är universitetets gemensamma system för textmatchning. Det används för att förebygga och upptäcka plagiering. Systemet är webbaserat och används vid samtliga institutioner för kontroll av uppsatser, rapporter, pm och hemtentamina. Du får information om när och hur du ska använda Urkund på din kurs från din institution.

När du skickar in ditt arbete till Urkund tar det ca 15 minuter innan du får ett bekräftelsemejl. Vid hög belastning hos Urkund, t.ex. sista veckan på kursen eller terminen, kan det ta längre tid.

Urkund

Jag är inte klar med kursen och släpar med en tenta!

Om du inte blev klar med din kurs under den termin som du var registrerad ska du kontakta studievägledare/utbildnings- och forskningsadministratör vid aktuell institution för att kunna slutföra den.

Det är viktigt att du tenterar enligt den kursplan du läste eller att du i samråd med studievägledare kommer fram till hur du på rätt sätt avslutar din kurs.

Kursplaner revideras och kanske ser kursen annorlunda ut idag mot den kurs du var registrerad på. När en kurs läggs ner ska den utfasas under en period om minst 12 månader och högst 18 månader.

Utfasning av kurser som förändrats eller upphört