This page in English

Tentamen

Under perioden 1-22 november byter universitetet många system. Ett av dem är tentamensadministrationssystemet.

Mer information om hur det påverkar dig hittar du här. I listan nedan finner du pdf-filer med tentamensschema för varje institution från 2018-11-05 och framåt.

Var skriver jag min tentamen?

Salstentamen

Salstentamen skriver du vid Örebro universitet. I källaren i Långhuset finns två stora skrivsalar, L001 och L003. Det finns även två större skrivsalar i Teknikhuset, T143 och T225. Studenter på Hotell- och restauranghögskolan skriver oftast sina tentamen på campus Grythyttan. Det är vanligt att olika tentamen skrivs i samma sal. Var just du skriver din salstentamen ser du i Studentforum/Tentamensanmälan och i tentamensschemat.

Digital salstentamen

Digital salstentamen skriver du vid Örebro universitet. I Teknikhuset finns salar anpassade för digital salstentamen, T143 och T225. Ofta skrivs olika tentamen i samma sal.

Hemtentamen

Din institution meddelar dig om var och hur du skriver din hemtentamen.

När ska jag skriva min tentamen?

Salstentamen och digital salstentamen

I Studentforum/Tentamensanmälan och i tentamensschemat ser du tid och plats för din salstentamen. Kontrollera gärna tid och plats dagen innan tentamensdagen då förändringar kan ske.

Hemtentamen

Din institution meddelar dig om när och hur länge du får skriva just din hemtentamen.

När och hur får jag tillbaka min rättade tentamen?

Din tentamen ska vara rättad inom 15 arbetsdagar efter tentamensdagen. Betyget på din rättade tentamen ser du i Studentforum/Resultatöversikt.

Salstentamen

Två dagar efter att du har fått ditt betyg skannas din rättade salstentamen och visas i Studentforum. Den inskannade tentamen är ditt original. Kontakta This is an email address om du upplever problem med att se din inskannade tentamen.

Pappersversionen slängs efter en månad. Om du vill hämta ut din papperstentamen innan den slängs kan du skicka ett mail till This is an email address och begära ut den. Inkludera information om vilken tentamen det gäller så blir du kontaktad när din tentamen finns att hämta i Studentcentrums informationsdisk. Ta med tentamenskvitto och legitimation.

Digital salstentamen

Efter att du har fått ditt betyg, publiceras din rättade digitala salstentamen och visas i WISEflow. Den rättade tentamen i WISEflow är ditt original.

Hemtentamen

Din hemtentamen hämtar du i Studentcentrum i Långhuset. Tänk på att ha med dig ditt tentamenskvitto eller legitimation.

Anonyma tentamen

Vid Örebro universitet är din skriftliga tentamen kodad och därmed anonymt när läraren rättar din tentamen. Vi varje tentamenstillfälle tilldelas du en anonym kod.

Salstentamen

Din anonyma kod delas ut till dig i skrivsalen på tentamensdagen.

Digital salstentamen

WISEflow anonymiserar din tentamen. Läraren ser inte vem som skrivit tentamen förrän efter betyget satts.

Hemtentamen

Din institution meddelar dig din anonyma kod.

Anpassad tentamen vid funktionsnedsättning

Du som har en dokumenterad funktionsnedsättning har möjlighet att få anpassad tentamen. I god tid innan din första tentamen kontaktar du en FUNKA-handläggare för att erhålla anpassad tentamen. 

För kontakt med FUNKA-handläggare besök Studera med funktionsnedsättning

Urkund - plagiatkontroll

Urkund är universitetets gemensamma system för textmatchning. Det används för att förebygga och upptäcka plagiering. Systemet är webbaserat och används vid samtliga institutioner för kontroll av uppsatser, rapporter, pm och hemtentamina. Du får information om när och hur du ska använda Urkund på din kurs från din institution.

När du skickar in ditt arbete till Urkund tar det ca 15 minuter innan du får ett bekräftelsemejl. Vid hög belastning hos Urkund, t.ex. sista veckan på kursen eller terminen, kan det ta längre tid.

Urkund

Jag är inte klar med kursen och släpar med en tenta!

Om du inte blev klar med din kurs under den termin som du var registrerad ska du kontakta studievägledare/utbildnings- och forskningsadministratör vid aktuell institution för att kunna slutföra den.

Det är viktigt att du tenterar enligt den kursplan du läste eller att du i samråd med studievägledare kommer fram till hur du på rätt sätt avslutar din kurs.

Kursplaner revideras och kanske ser kursen annorlunda ut idag mot den kurs du var registrerad på. När en kurs revideras väsentligt eller läggs ner ska den utfasas under en period om minst 12 månader och högst 18 månader. Om det blir aktuellt kommer din institution att informera dig om det.