Prova på en ny resvana - bli elcyklist!

En kvinna och en man leder varsin cykel på campus med ryggarna mot fotografen.  Loggor i nederkant Region Örebro Län, EU, Örebro studentkår och Örebro universitet.

Du som arbetar eller studerar vid Örebro universitet kan få chansen att testa elcykel gratis under två veckor. Vi erbjuder hela 90 platser fördelat på sex olika testperioder mellan 28 mars till 30 juni 2022. Ansökningsperioden är nu stängd.

Möjligheten att testa elcykel sker i ett samarbete mellan Örebro universitet, Örebro studentkår och Region Örebro läns EU-projekt Fossilfritt 2030 - Rena resan.

Enklare pendling

Elcykeln har underlättat för många som tidigare har upplevt att cykelvägen till jobbet varit för lång. Med elcykel kan du cykla längre sträckor på kortare tid och du väljer själv hur mycket av ett träningspass din cykeltur ska bli, genom att ställa in mängden elassistans. 

Flera fördelar

Den som tar cykeln förbättrar både sin hälsa och sparar pengar, men cyklandet är också en vinst för samhället. Om färre reser med bil leder det till ökad trafiksäkerhet, minskat buller, färre skadliga partiklar i luften och minskade koldioxidutsläpp.  

Kontaktpersoner: 
Louise Åhlman, verksamhetsutvecklare och delprojektansvarig, Örebro universitet
E-post: This is an email address 
Tel: 019 - 302409 

Ida Björklund, vice ordförande med studiesocialt ansvar, Örebro studentkår
E-post: This is an email address
Tel: 0709 - 399929

Mirja Mattsson, projektledare Rena Resan, Region Örebro län 
E-post: This is an email address 
Tel: 019 - 6028930 

En del av något större  

Elcykelkampanjen på Örebro universitet genomförs i samarbete med EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan. Projektet får stöd från Tillväxtverket genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt från samverkansparterna Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Biodriv Öst. I Örebro län stöttas projektet av den Europeiska regionala utvecklingsfonden, Örebro universitet, Region Örebro län, länsstyrelsen i Örebro län, Karlskoga kommun, Kumla kommun och Örebro kommun. Länets övriga kommuner deltar genom nätverket för hållbart resande.  

Projektet kommer att pågå till hösten 2023, under projekttiden kommer projektet att arbeta med ytterligare aktiviteter som är kopplade till hållbart resande.