Örebro universitet söker tio universitetslektorer med särskilt ansvar för högskolepedagogisk utveckling

Örebro universitet söker 32 doktorander

Är du en skicklig pedagog?
Som vill utveckla och kanske till och med beforska det högskolepedagogiska arbetet – och dela med dig av dina kunskaper till kollegor. Du ska givetvis också undervisa i ditt ämne.

Örebro universitet har en rad väletablerade professionsutbildningar med stark förankring i forskning. Nu tar vi ytterligare ett steg för att höja kvaliteten genom att vidareutveckla högskolepedagogiken. Målet är att erbjuda våra studenter utmaningar och ännu bättre förutsättningar för livslångt lärande.

Anställningen innefattar sedvanliga arbetsuppgifter som universitetslektor och är tillsvidare på 100 procent. Anställningen inkluderar ett tidsbegränsat uppdrag på 50 procent i tre år som innebär egen pedagogisk meritering, ansvar för pedagogisk utveckling inom anställningsämnets utbildningar och deltagande i nätverk vid Enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande (PIL).

Fyra forskare

Strategiska satsningar

Våra strategiska satsningar har sin utgångspunkt i att forskningsresultat ska komma samhället till nytta genom samverkan.

Lärare och studenter i undervisningssal.

PIL på Örebro universitet

PIL - Enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande stödjer den pedagogiska kompetensutvecklingen på Örebro universitet.

Bilden föreställer Musikhögskolan på Örebro universitet

Varför jobba på Örebro universitet?

Här kan du läsa om Örebro universitet, vår pedagogiska grundsyn och hur vi kan stötta dig som flyttar till Örebro.

Bilden föreställer Örebro slott i kvällsljus

Information om Örebro

Här hittar du information om Örebro och boende.