CAPS - Center for Criminological And PsychoSocial research

Att mäta trygghet lokalt: Varför och hur då?

En viktig del av ett lokalt kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete är att man kontinuerligt skapar aktuella kartläggningar, lägesbilder över brottsligheten och otryggheten i lokalsamhället. En av flera viktiga delar i sådana lokala kartläggningar kan anses vara att mäta människors upplevda trygghet.

Metodstöd för att mäta trygghet lokalt

Forskningsmiljön CAPS, Center for Criminological and Psychosocial Research, i kriminologiämnet vid Örebro universitet har i samarbete med, och på uppdrag av, Länsstyrelsen i Örebro län tagit fram ett metodstöd för att kommuner ska kunna genomföra lokala trygghetsmätningar. Vi har kallat metodstödet Att mäta trygghet lokalt: Varför och hur då? Version 1.0.

Illustration med kartbild.Det finns flera olika sätt att mäta trygghet. Det vanligaste sättet är att via frågeformulär låta en utvald grupp av individer besvara frågor om sin upplevda trygghet, det vill säga, att göra en enkätundersökning. Detta tillvägagångssätt för att mäta trygghet är utgångspunkten i  metodstödet.

Eftersom metodstödet ännu inte är testat ser vi gärna att kommuner eller andra aktöter börjar använda metodstödet och att vi också får möjlighet att följa detta arbete för att kunna förbättra metodstödet. 

Kontakta oss

Kontakta gärna oss om ni är intresserade av att testa metodstödet så kan vi skapa ett kontaktnät av kommuner/verksamheter som gör lokala trygghetsmätningar och på så sätt stödja och lära av varandra.

Henrik Andershed, fil.dr.,
Professor i kriminologi och psykologi

Telefon: +46 (0)19 30 33 97
E-post: This is an email address

Detta metodstöd har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av Anton Fahlgren, Karin Hellfeldt, Anna Meehan, Rebecca Siponen och Henrik Andershed vid Örebro universitet i samverkan med Ida Klingzell, Annika Borg och Per-Olov Mörn vid Länsstyrelsen Örebro län.