Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Introduktionskurs i arkeologi

Allan Wetterholms stiftelse erbjuder i samarbete med Örebro läns museum introduktionskurs i arkeologi med start hösten 2017.

Om kursen

Innehåll och delkursmoment

Kursen består av fyra delkursmoment som behandlar arkeologins forskningshistoria och relation till omgivande samhälle, arkeologins teoribildning och metod, det arkeologiska källmaterialet och dess tolkningsmöjligheter och forntida samhällsförhållanden.

  • Introduktion till arkeologi och svensk forntidshistoria
  • Sten- och bronsålder
  • Järnålder och vikingatid
  • Medeltid

Delkurserna syftar till att ge kunskaper om arkeologiskt källmaterial och samhällsförhållanden under stenålder, bronsålder, järnålder och medeltid i Skandinavien. Dessutom diskuteras fortlöpande relationen mellan teori, källmaterial och tolkning. I kursen ingår föreläsningar, seminarier, litteraturstudier samt en självständig skriftlig uppgift. I kursen ingår även studiebesök och en exkursion. Vid exkursionen stiftar studenterna bekantskap med skilda fornlämningsmiljöer i Närke och lär sig under handledning att känna igen olika fornlämningstyper och hur dessa uppträder i landskapet.

Information gällande kurslitteratur, se kursplan.

Genomförande

Kursen består av tio tretimmarspass under kvällstid, ett studiebesök i Örebro läns museums samlingar samt en exkursion med buss.

Följande onsdagar är planerade för föreläsningar:

  • 13 & 20 september
  • 4, 11 & 18 oktober
  • 1, 15 & 29 november
  • 6 & 13 december

Föreläsningarna genomförs på Örebro universitet, kl. 18:15-21:00

Onsdagen den 22 november kl. 18-20 erbjuds ni även ett undervisningstillfälle på Örebro länsmuseum.

Utöver datumen ovan kommer det även genomföras en exkursion under helg. Datum meddelas vid kursstart. 

Kostnad och anmälan

Kursen är kostnadsfri förutom kursmaterial som deltagaren själv får bekosta.

Maximalt antal deltagare är 30 stycken och deltagarna antas enligt anmälningsordning.

Kursen är nu fulltecknad men det går bra att anmäla sitt intresse för en reservplats nedan.  

Kontakt

Kursansvarig 
Hans Bolin
e-post This is an email address
telefon: 076-891 24 94

Kursadministration
Camilla Ulvmyr
e-post This is an email address 
telefon: 019-30 33 81