Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Örebro universitets webbplats godkänner du detta.

This page in English

Grupprum

Som student eller anställd använder du ditt oru-konto för att logga in och boka grupprum. För att boka grupprum som allmänhet eller landstingspersonal måste du har ett lånekort och med kopplade inloggningsuppgifter till våra datorer.

På grund av byte av bokningssystem kommer det inte att vara möjligt att boka grupprum i nuvarande system efter den 29 mars. Det nya systemet väntas vara igång den 5 april.

 

   

Huvudbiblioteket

På Huvudbiblioteket finns 19 grupprum som kan bokas. I rum U1171 och U1185 finns dator. Rum U2199 har 8 platser. Övriga rum har 3-6 platser. Tyst läsesal finns i Lyktan på plan 1 i biblioteket. Bärbar dator är inte tillåten i detta rum. Tyst läsesal finns även på plan två. Här är bärbar dator tillåten.

Huvudbibliotekets grupprumsbokning (för studenter och personal på Universitetet)

Boka grupprum på Huvudbiblioteket som allmänhet eller landstingspersonal

Medicinska biblioteket

På Medicinska biblioteket finns 6 grupprum som kan bokas.

Medicinska bibliotekets grupprumsbokning

Boka grupprum på Medicinska biblioteket som allmänhet eller landstingspersonal

Hitta ditt grupprum