Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Örebro universitets webbplats godkänner du detta.

This page in English

Kurser för universitetets personal

Örebro universitetsbibliotek erbjuder utbildning för universitetets anställda inom en rad olika områden. Databassökning, referenshantering i RefWorks eller EndNote, DiVA-registrering och metoder för att stödja dina studenters akademiska skrivande är bara några av de kurspaket vi kan erbjuda. 

Om du och dina kollegor inte hittar ett lämpligt datum eller just den kurs ni efterfrågar i kalendern nedan kan vi skräddarsy undervisning utefter era särskilda önskemål. För skräddarsydda tillfällen, kontakta din kontaktbibliotekarie, din skrivhandledare eller enhetschef Anna Boström.