Akademiskt skrivande

21 september 2022 12:15 – 12:45 Tidskriftshörnan i huvudbiblioteket på Campus Örebro

Bildmontage med två foton i gråskala samt en stor röd triangel med texten "Lär när du är här. Snabba tips som hjälper dig i dina studier".

Välkommen till "Lär när du är här". Att skriva akademiska texter innebär att vara saklig, korrekt och faktabaserad. Du ska även visa på att du har ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till de källor du läser och hänvisar till. Detta ska sedan presenteras med en opersonlig ton utan åsikter och värderingar. Men hur gör du det? Kom och få lite vägledning.

Lär när du är här och Lär där du är är programserierna med korta evenemang som blandar föreläsningar, workshops och prova-på-tillfällen riktat till dig som student.

Alla föreläsningar är kostnadsfria och öppna för alla.