Läsa och analysera vetenskapliga artiklar

26 januari 2023 12:15 – 12:45 Online

Foto på en person som sitter vid ett bord med en dator och ett anteckningsblock. I förgrunden är en röd triangel placerad med texten "Lär där du är" i vitt.

Välkommen till online-evenemanget "Lär där du är". Under denna föreläsning får du verktyg att använda för att effektivt läsa och analysera vetenskapliga artiklar.

När du är student möter du olika typer av texter som ställer olika krav på dig som läsare. Texterna är inte enbart komplexa utan kurslitteraturen kan ibland även vara omfattande.

Vi börjar föreläsningen i den träfflista du får i databasen och avslutar i den specifika artikel du ser som relevant att analysera vidare.

Lär där du är är programserien med korta online-evenemang som blandar föreläsningar, workshops och prova-på-tillfällen riktat till dig som student.

Evenemangen är helt kostnadsfria.