This page in English

Bibliometri

Bibliometri - "mäta böcker" - går ut på att göra kvantitativa studier av, framförallt, vetenskaplig publicering. Det som kan mätas och jämföras, ensamt eller i kombination, är t.ex. författare, artiklar, termer, ämne, lärosäte, nation, tidskrift, förlag och citeringar.

Modern bibliometri bygger på grundantagandet att den uppmärksamhet forskningen får avspeglas i efterföljande forsknings citeringar. Ofta citerad forskning har således fått mycket uppmärksamhet och påverkat senare forskning. Sådan uppmärksamhet är oftast ett tecken på kvalitet. Bibliometriska studier av citeringar är därför ofta vägledande för fördelning av medel till forskning.