Alternativ till bibliometri

Panelbedömning

Kollegial granskning eller Peer Review har en äldre historia än bibliometrin och anses allmänt vara ett lämpligare sätt att bedöma discipliner vars publicering är dåligt representerad i citeringsdatabaserna. Den bedömningsmodell för fördelning av resurser, Fokus, som Vetenskapsrådet tagit fram 2014 är främst att se som bedömning med expertpaneler även om bibliometriska indikatorer ingår.

Norska modellen

En hybridmodell och blandning av panelbedömning och bibliometri. Modellen utgår från en bedömning av publiceringskanaler: tidskrifter, serier, förlag och webbplatser. Publiceringar som artiklar, böcker eller bokkapitel tillmäts sedan ett värde utifrån bedömningen av tidskriften eller förlaget. Detta värde fraktionaliseras därefter och kan sedan summeras för analys av större enheter. Den norska modellen används, som namnet antyder, i Norge för värdering av forskning och medelsfördelning. De norska experternas bedömning av publiceringskanaler finns fritt tillgänglig.