This page in English

H-index

H-index, eller Hirsch-index, är ett mått som visar både hur många publikationer en forskare har producerat över tid samt publikationernas genomslagskraft i form av citeringar.

H-index kan även beräknas för exempelvis en tidskrift eller en institution. H-index ökar med tiden. Den är också beroende av ämnesområde. H-index definieras som antal artiklar X som har citerats fler än X gånger.

Hur beräknar jag mitt h-index?

När du tar fram ditt h-index, är det viktigt att också veta i vilken databas det är beräknat, samt vid vilken tidpunkt h-indexet har beräknats. Följande tre databaser innehåller och indexerar olika antal tidskrifter och därför får du inte fram exakt samma h-index.

  • Web of Science: Sök på författare eller ditt ORCID eller ResearcherID. Kontrollera att alla WoS-publikationer är med. Klicka på "Create Citation Report" i övre högra hörnet av listan. Du kommer till en ny sida med citeringsstatistik för alla de ingående publikationerna, inklusive h-index.
  • Scopus: Sök fram alla dina artiklar med författare eller ORCID. Kontrollera att alla dina Scopus-publikationer är med. Klicka på "View Citation Overview" i övre vänstra hörnet av publikationslistan.
  • Google Scholar:  Skapa ett konto i Google Scholar Citations. Klicka på ”My profile” för att kunna se ditt Google Scholar h-index. Kvaliteten på ingående publikationer kan variera. Här ingår t ex citeringar i ”predatory journals”.

Det finns även fler (ofta ämnesberoende) databaser för att beräkna h-index.