Praktisk tillämpning

Värderande bibliometri:

 • Jämföra och värdera artiklar – Genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad
 • Jämföra och värdera forskare – H-index, Top 5%, Genomsnittlig fältnormerad citeringsgrad
 • Jämföra och värdera tidskrifter – Journal impact factor, Source Normalized Impact per Paper.
 • Jämföra och värdera forskningsgrupper, institutioner etc. – Outputanalys, Citeringsanalys.
 • Jämföra och värdera lärosäten - Rankning

Bibliometriska jämförelser som de ovan används som underlag vid fördelning av medel på olika nivåer

 • Statliga anslag
 • Forskningsmedel ur fonder
 • Fördelning av medel inom lärosäten

Annan tillämpning

Analyser av forskare, tidskrifter, lärosäten, ämnesområden eller geografiska områden avseende t.ex.

 • Samarbeten
 • Produktion/Produktivitet
 • Forskningsteman

Kartläggning av forskningsfält avseende t.ex.

 • Teman
 • Lärosäten,
 • Tidskrifter
 • Forskare
 • Samarbeten,
 • Forskningspubliceringen tillväxthastighet