This page in English

Forskningsdata

Närbild på dator där delar av ett diagram syns på skärmen.

Örebro universitet erbjuder råd och stöd till forskare och forskarstuderande kring hantering, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata. Råd och stöd kan ges genom hela forskningsdataprocessen.

Olika forskningsämnen använder olika begrepp för att kommunicera vad som är deras primära forskningsmaterial och ligger till grund för analys och resultat. Här används begreppet forskningsdata, då det relaterar till digitala forskningsmaterial. 

Om du redan nu har forskningsdata som ska tillgängliggöras kan du göra detta via Svensk nationell datatjänst eller annat ämnesspecifikt känt dataarkiv.

I de fall du ombeds av tidskrifter att i samband med publicering tillgängliggöra dina forskningsdata, kan detta med fördel ske via Svensk nationell datatjänst, eftersom forskningshuvudman då fortsatt har kvar ägandet av forskningsdatan istället för hos förlaget. 

Kontakta koordinatorn för Öppen vetenskap för rådgivning eller stöd kring hantering, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata, alternativt diskutera datahanteringsplan.

Du kan även boka in en föreläsning eller workshop kring tillgängliga forskningsdata och datahanteringsplaner.

För mer information om forskningsdata, kontakta:

Mattias Persson

Tjänstetitel: Koordinator för öppen vetenskap Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Mattias Persson

E-post:

Telefon: 019 303375

Rum: U2126

Mattias Persson