This page in English

Data Access Unit (DAU)

Örebro universitets Data Access Unit (DAU) är den kontakt- och stödfunktion som ska hjälpa universitets forskare och forskarstuderande kring hantering, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata. DAU ger dig som forskare råd och stöd genom hela forskningsdataprocessen.

DAU:en ska vara en stödjande funktion för forskarna vid universitet i olika skeden av forskningsdataprocessen kring hantering, tillgängliggörande och bevarande. Det kan handla om att ge stöd i framtagandet av datahanteringsplan, val av metadatastandard och rådgivning kring frågor som rör juridik, arkiv samt IT.

DAU:en kommer att ta fram guider samt checklistor av olika skeden i forskningsdataprocessen för att underlätta hantering, tillgängliggörande och bevarande. Vidare ska även DAU:en ta fram riktlinjer/policy kring öppen vetenskap och data vid universitetet.

DAU:en inrättades i februari 2019, genom rektorsbeslut där universitetsbiblioteket koordinerar arbetet. Detta arbete leds genom koordinatorn för öppen vetenskap.

Kontaktuppgifter till de olika funktionerna