This page in English

Vetenskapsrådets och Formas krav på datahanteringsplaner

Forskare som erhåller medel från antingen Vetenskapsrådet eller Formas måste skapa en datahanteringsplan för sitt projekt/program. Det är forskningens huvudman, Örebro universitet, som ska sett till att detta efterlevs.

För forskare inom Medicinska vetenskaper finns det en institutionsspecifik stödsida samt sidan Support for research data management (intern länk).

Vetenskapsrådet har tillsammans med Sveriges universitets- och högskoleförbund tagit fram en omarbetad och översatt version av Science Europes Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management. Formas har också valt att hänvisa till detta dokument som ett bra utgångsläge för en datahanteringsplan. På Vetenskapsrådets sida Datahanteringsplan samt på Formas sida Att känna till när du skriver en ansökan finner du råd och hänvisningar.

Datahanteringsplanen är ett levande dokument som går att uppdatera under projektets gång. Den ska läggas in i Public 360 så att den finns registrerad i universitetets dokument- och ärende hanteringssystem tillsammans med övriga handlingar för projektet. Datahanteringsplanen ska inte skickas in till finisiären utan det universitetet som ska kontrollera att denna finns. Därför bör du informera universitetets koordinator för öppen vetenskap att du har registrerat din datahanteringsplan i Public 360 via This is an email address.

Det finns en mall för datahanteringsplanen som inte innehåller några kommentarer samt en med kommentarer från bland annat Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management och Svensk nationell datatjänst Checklista för datahanteringsplan. Mallarna finns både på svenska och engelska.

Om du har frågor eller vill ha stöd i att fylla i datahanteringsplanen, kontakta:

Mattias Persson

Tjänstetitel: Koordinator för öppen vetenskap Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Mattias Persson

E-post:

Telefon: 019 303375

Rum: U2126

Mattias Persson