This page in English

Forskningsprocessen

Örebro universitet erbjuder stöd genom hela forskningsprocessen.

två händer håller i ett dokument ovenför ett skrivbord med datorer och pärmar

Datahanteringsplan

Planen förenklar arbetet med hanteringen av forskningsdata och bör vara en naturlig del i hela forskningsprocessen.

Laptop med staplar av mynt på skärmen

Hitta finansiering

Grants office erbjuder stöd i ansökningar för forskningsfinansiering

Två händer gör en handskakning

Avtal och kvalitetssäkring

Post kontrakt och Team support extern finansiering säkerställer avtalsföljsamhet och kvalitetssäkrar forskningsprojekt. (intern länk)

Foto på två ryggar på personer som sitter innanför en glasvägg i ett grupprum

Handledning i informationssökning

Kontakta din kontaktbibliotekarie för rådgivning och stöd under din sökprocess.

Närbild på händer som skriver på ett papper.

Skrivstöd för doktorander och forskare

Akademiskt skrivcentrum erbjuder skrivstöd till forskare och doktorander under alla steg av forskningsprocessen.

Bild på logotypen för EndNote

Referenshanteringsprogram

EndNote är ett referenshanteringsprogram som hjälper dig att spara, dela och infoga referenser och referenslista enligt olika stilar.

Foto på hyllor med arkiveringslådor

Informationshantering

Informationshanteringsplanen talar om hur du ska hantera Örebro universitets allmänna handlingar. (intern länk)

Foto på två TV-kameror uppställda för att filma mot en byggnad

Forskningskommunikation

Forskningskommunikation arbetar för att ge forskare stöd att nå ut med sin forskning till olika målgrupper. (intern länk)

Gult hänglås med texten "GDPR" på mot en blå bakgrund

Behandling av personuppgifter

För all pågående forskning ska information om uppgiftsbehandlingen av personuppgifter dokumenteras. (intern länk)

Foto på en uppslagen kalender

Samlad kalender för interna kurser

Sök bland Örebro universitets kurser för intern kompetensutveckling. (intern länk)